Kwiżż
Dan mhux eżami. Dan il-kwiżż hu għodda li tgħinek biex titgħallem aktar dwarek innifsek u l-istil ta' tagħlim ippreferut minnek. Permezz ta' dan il-kwiżż għandek il-possibbiltà li tirrifletti aktar fuq il-karriera futura tiegħek.

Importanti li twieġeb il-mistoqsijiet b'mod onest, b'tali mod li verament tirrifletti kif taġixxi f'sitwazzjonijiet differenti.

Biex twettaq il-kwiżż, l-ewwel trid twieġeb serje ta' mistoqsijiet. Aqra kull frażi u iddeċiedi jekk taqbel mad-dikjarazzjoni jew le. Jekk tassew taqbel ma' dak li qed jingħad agħfas 5, jekk inti totalment kontra dak li qed jingħad agħfas 1. Ibda l-kwiżż